چگونه زیست را صد درصد بزنیم؟

زیست شناسی با ضریب ۱۲ بالاترین ضریب و پس از شیمی، پر امتیازترین درس در کنکور تجربی است.
تعداد سوالات درس زیست ۵۰ سوال و زمان پاسخگویی آن ۳۷ دقیقه است!
برای پاسخگویی به هر سوال ۴۵ ثانیه فرصت دارید !

روش تارعنکبوتی جهت افزایش تمرکز

گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید.
از این صد ضربه، نود و نه ضربه اول کارش این است که شرایط را برای ضربه صدم آماده کند. .
اینکه درخت در طول نود و نه ضربه سر جایش است، دلیل بیهودگی آن ضربات نیست، دلیل دلسردی نیست، دلیل ناامیدی نیست.

چگونه فیزیک را صد درصد بزنیم؟

فیزک با 30 سوال وضریب 6 در کنکور تجربی و 45 سوال با ضریب 9 در کنکور ریاضی و میانگین کشوری پایین، یکی از پر امتیازترین درس های کنکور است.

چگونه شیمی را صد درصد بزنیم؟

درس شیمی با 35 سوال و با ضریب 9 در زیر گروه اول تجربی ، پر امتیازترین درس کنکور محسوب می شود بطوریکه امتیاز یک سوال صحیح در درس زیست با ضریب 12، برابر عدد 24 و در درس شیمی امتیاز یک سوال صحیح، برابر عدد 25.5 است.

چگونه ریاضی را صد درصد بزنیم؟

برخلاف درسی مثل فیزیک که شاید فصل هاش ارتباط چندانی با هم نداشته باشند و اگر ما فصل سوم رو یاد نگرفته باشیم ممکنه زیاد مشکلی در فصل چهارم نداشته باشیم، ریاضی اینطور نیست. بعضی از مطالب ریاضی زنجیر وار هستن. کسی که تابع رو خوب یاد نگیره در مطالعه حد و پیوستگی به مشکل میخوره و اگر حد و رو خوب متوجه نشه در مشتق به مشکل بر میخوره و …

نمونه سوالات شیمی هنرستان ، پودمان دو

در این فصل، با فرایندهای شیمیایی، واکنش نویسی، مفهوم مول و جرم مولی، مفهوم سرعت واکنش، amu و موازنه کردن واکنش های شیمیایی ، در کتاب شیمی هنرستان ، شاخۀ فنی حرفه ای و کار و دانش ازز پودمان 2 ، آشنا خواهید شد.